当前位置:首页 » 翻译 
  • 匿名
关注:1 2013-05-23 12:21

求翻译:Android 4.0 sjell shumë tipare të reja në telefonin tuaj. Softueri i ri përfshin shumë përmirësime dhe kërkon më shumë nga telefoni juaj inteligjent. Funksionimi i telefonit është optimizuar nga çaktivizimi i disa aplikacioneve.是什么意思?

待解决 悬赏分:1 - 离问题结束还有
Android 4.0 sjell shumë tipare të reja në telefonin tuaj. Softueri i ri përfshin shumë përmirësime dhe kërkon më shumë nga telefoni juaj inteligjent. Funksionimi i telefonit është optimizuar nga çaktivizimi i disa aplikacioneve.
问题补充:

  • 匿名
2013-05-23 12:21:38
正在翻译,请等待...
  • 匿名
2013-05-23 12:23:18
Android4.0sjell shumë tipare të reja në telefonin tuaj。 我里softueri përfshin shumë përmirësime kërkon më以下shumë juaj inteligjent特勒丰尼雅。 我telefonit funksionimi është optimizuar雅çaktivizimi DISA aplikacioneve我。
  • 匿名
2013-05-23 12:24:58
机器人4.0 sjell shumë tipare të reja në telefonin tuaj。 Softueri i ri përfshin shumë përmirësime dhe kërkon më shumë nga telefoni juaj inteligjent。 Funksionimi i telefonit është optimizuar nga çaktivizimi i disa aplikacioneve。
  • 匿名
2013-05-23 12:26:38
Android 4.0 sjell shumë tipare të reja në telefonin tuaj。Softueri 我 ri përfshin shumë përmirësime 结局 kërkon më shumë 衙特莱福尼 juaj inteligjent。Funksionimi 我 telefonit është optimizuar 衙 çaktivizimi 我 disa aplikacioneve。
  • 匿名
2013-05-23 12:28:18
机器人 4.0 sjell shume tipare te reja 东北 telefonin tuaj。Softueri 我 ri perfshin shume permiresime dhe kerkon 我 shume nga telefoni juaj inteligjent。Funksionimi 我 telefonit eshte optimizuar nga caktivizimi 我 disa aplikacioneve。
 
 
网站首页
 
关 闭